Nhảy tới nội dung

Sản phẩm

 • Hướng dẫn sử dụng tính năng trình soạn thảo: xem thêm tại đây
 • Hướng dẫn sử dụng trình quản lý file: xem thêm tại đây

Thêm bài sản phẩm mới

Để thêm một bài sản phẩm, bạn cần:

Nhấn chọn Nội dung -> Sản phẩm. Nhấn chọn nút (+) để thêm mới 1 mục.

Những thông tin cụ thể cần điền như sau:

Chú ý: Bạn bắt buộc phải nhập tên cho bài sản phẩm.

Tên sản phẩm

Nhập tên sản phẩm bạn muốn hiển thị trên wesbite

Mô tả ngắn

Nhập mô tả cho sản phẩm. Độ dài khoảng 160-320 ký tự.

Mô tả chi tiết

Nhập nội dung mô tả chi tiết cho bài viết.

Thông tin ưu đãi/ Tiêu chuẩn hàng hóa

Nhập thông tin ưu đãi cho sản phẩm

Thông tin ưu đãi/ Tiêu chuẩn hàng hóa

Thư viện ảnh

Nhấn chọn Chọn ảnh đại diện/Chọn ảnh để lựa chọn tập tin hình ảnh sản phẩm từ máy tính và tải lên

Giá bán

Là biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hoá, nghĩa là số lượng tiền phải trả cho một sản phẩm.

Model

Là một dạng quy ước giúp phân loại sản phẩm.

Nổi bật

Xem thêm tại đây

Ngày xuất bản

Lựa chọn ngày xuất bản cho bài sản phẩm

Số lượng

Nhập số lượng cho sản phẩm. Điền số 0 thì khi xem ngoài sản phẩm sẽ hiển thị tình trạng là Tạm hết hàng

Mua tối thiểu

Số lượng ít nhất khi đặt hàng

Trọng lượng

Điền trọng lượng của sản phẩm, đơn vị tính là kg hoặc gram

Trạng thái

Xem thêm tại đây

Thứ tự

Xem thêm tại đây

Nhóm sản phẩm

Chọn nhóm sản phẩm đã được tạo tại đây. Hạn chế thêm sản phẩm vào nhiều nhóm sản phẩm có cùng cấp.

Hãng sản xuất

Chọn hãng sản xuất đã được tạo tại đây

Tag

Nhập từ khóa cho sản phẩm và ngăn cách nhau bằng dấu phẩy

Sản phẩm liên quan/Tin bài liên quan

Bạn cần gõ tên bài cụ thể hoặc gõ số 0 hệ thống sẽ lọc danh sách cho bạn lựa chọn bài phù hợp

Tùy chọn

tuy-chon.jpg

 • Nhập tên tùy chọn để thêm (1)
 • Tích tại trường "Buộc phải chọn khi đặt hàng" (2)
 • Thêm mục tùy chọn (3)

Các trường tùy chọn cần nhập nội dung như sau:

 • Tên tùy chọn: chọn tùy chọn đã được thiết lập tại đây (4)
 • SKU: đơn vị quản lý kho
 • Giá bán: lựa chọn đơn vị + hoặc - và nhập giá bán cho mỗi tùy chọn tương ứng. Ví dụ
 • Số lượng: nhập số lượng cho tùy chọn sản phẩm
 • Xóa: nhấn nút xóa để Xóa 1 tùy chọn
 • Xóa tùy chọn: nhấn nút Xóa tùy chọn để xóa nhóm tùy chọn đó
 • Thêm mục tùy chọn: nhân chọn thêm để thêm nhiều tùy chọn khác nhau

Khuyến mại

 • Ưu tiên: Điền số thứ tự cho từng mốc khuyến mại
 • Giá bán: Điền giá khuyến mại
 • Từ ngày: Chọn ngày bắt đầu khuyến mại
 • Đến ngày: Chọn ngày kết thúc khuyến mại
 • Thêm Giá khuyến mại: Nhấn chọn để thêm nhiều khuyến mãi theo từng mốc thời gian

Đặc tính sản phẩm

thong-so-ky-thuat.jpg

Nhấn chọn Thêm nhanh theo nhóm để lựa chọn nhóm đặc tính và đặc tính của sản phẩm

 • Chọn ảnh: nhấn chọn nút Chọn ảnh để tải ảnh của nhóm đặc tính
 • Đặc tính: được hiển thị tự động theo nhóm đặc tính đã thiết lập tại đây
 • Giá trị: nhập giá trị mỗi đặc tính
 • Thứ tự: xem thêm tại đây
 • Thêm đặc tính: nhấn chọn thêm để thêm đặc tính. Cần chọn nhóm đặc tính và đặc tính tương ứng
 • Xóa ảnh: nhấn chọn nút Xóa ảnh để xóa ảnh đại diện của nhóm đặc tính
 • Xóa: nhấn chọn nút Xóa để xóa đặc tính

Câu hỏi thường gặp

Xem thêm tại đây

Chỉnh sửa SEO để tối ưu trên các công cụ tìm kiếm bao gồm Meta title, Meta keyword, Meta Description.

Xem tại đây

Nhấn chọn nút (v) để lưu lại 1 mục.

Xóa bài sản phẩm

Để xóa một bài sản phẩm, tích vào bài sản phẩm đó và chọn Xóa từ danh sách checkbox bên trái hoặc click nút Xóa sản phẩm trong mỗi bài sản phẩm chi tiết.

Xem thêm tại đây

Sửa một bài viết sản phẩm

Nhấn chọn trực tiếp vào bài sản phẩm để sửa.

Sau khi thay đổi các thông tin nội dung của bài viết cần chọn nút v để cập nhật những thay đổi.

Nhân bản bài sản phẩm

Tại danh sách bài sản phẩm, chọn sản phẩm cần nhân bản từ danh sách sau đó chọn Nhân bản => Hệ thống sẽ nhân bản bài sản phẩm và đặt trạng thái là tắt.

Sửa giá nhanh cho bài sản phẩm

Tại danh sách bài sản phẩm, thay đổi giá bán của sản phẩm và nhấn chọn dấu tích bên cạnh botton giá để cập nhật thay đổi.