Nhảy tới nội dung

Câu hỏi thường gặp

Tính năng này được biết đến nhiều vì lợi ích SEO, được xuất hiện trong tin bài, nhóm sản phẩm, bài dịch vụ,...

Thêm mới câu hỏi thường gặp

Tại box "Câu hỏi thường gặp" trong từng trang, bạn có thể bấm nút Thêm faq.jpg

Tiêu đề

Dựa vào mục đích của sản phẩm để đặt câu hỏi.

Nội dung

Câu trả lời cần ngắn gọn, bám sát vào câu hỏi của chủ đề.

Xóa câu hỏi thường gặp

Để xóa 1 câu hỏi thường gặp, nhấn chọn nút Xóa tại câu hỏi tương ứng

Sửa câu hỏi thường gặp

Để sửa câu hỏi thường gặp, bạn thay đổi trực tiếp nội dung vào vùng nhập văn bản

faq-1.jpg

Sắp xếp lại vị trí

Cần điền số từ lớn đến bé để sắp xếp thứ tự câu hỏi thường gặp

faq-2.jpg