Nhảy tới nội dung

Logic sử dụng Pisale

Thêm một mục

Nhấn chọn nút (+) để thêm mới 1 mục

Lưu một mục

Nhấn chọn nút (v) để lưu lại 1 mục

Xóa các mục, các thành phần, thông tin

Khi xóa hệ thống sẽ yêu cầu xác nhận do Pisale không có chức năng Thùng rác. Đây là 1 trong những định hướng giúp website không phải lưu trữ nhiều thông tin để website hoạt động nhanh hơn.

Mục nổi bật

Khi bài viết được chọn là nổi bật (hot), thì sẽ được ưu tiên đưa lên đầu của danh sách, không phụ thuộc vào thời gian của tin bài. Khi các mục cùng là nội bật, hệ thống sẽ sắp xếp theo thứ tự ưu tiên tiếp theo:

  • Số thứ tự được chỉ định
  • Thời gian đăng bài

Thứ tự sắp xếp là số chỉ định

Quy tắc sắp xếp theo số chỉ định từ lớn đến bé.

Thông thường việc sắp xếp ở nhiều phần mềm theo quy tắc từ số nhỏ đến số lớn. Tuy nhiên, việc này có bất cập khi mục nào đó trong tương lai muốn xếp lên trước thì bạn cần phải sửa toàn bộ các số đã thực hiện trước đó.

Thứ tự sắp xếp bài sản phẩm tại nhóm danh mục

Thứ tự sắp xếp ưu tiên như sau:

  • Nổi bật
  • Thứ tự
  • Ngày xuất bản

Trạng thái

  • Bật/Có: cho phép hiển thị
  • Tắt/Không: không cho phép hiển thị

Bố cục và vị trí

  • Bố cục là sự sắp xếp của tất cả các mục trên trang website. Tạo sự liên kết chặt chẽ giữa các yếu tố trên website, giúp người dùng có cái nhìn tổng quan về trang web và dễ dàng tìm kiếm những nội dung họ quan tâm.
  • Vị trí là nơi hiển thị các mục trong trang web giúp người dùng dễ dàng nắm bắt toàn bộ các thành phần của website. Cần sắp xếp vị trí các mục nhằm phù hợp với giao diện website.

Một số lưu ý với hình ảnh sử dụng trên website

Ảnh đưa lên website tốt nhất là ở định dạng JPG, nếu được nén theo chuẩn losslessly là tốt nhất, kích thước chiều rộng tối đa là 1920 pixel, độ phân giải 72 dpi, quality = 80-85%. Khi bạn không chắc chắn về định dạng ảnh thì tuyệt đối không nên dùng định dạng ảnh PNG.

Do đặc thù người đọc chỉ xem website được trên các thiết bị công nghệ và điện tử nên vì thế chúng tôi chưa tìm thấy lý do nào để phải đăng 1 hình ảnh lên website với dung lượng quá 1 Mb.

Thực tế của chính sách này là nhằm giúp người dùng truy cập website được nhanh nhất. Với người đọc trả tiền internet theo lưu lượng (3G, 4G, 5G,... là phổ biến) thì sẽ giúp tiết kiệm chi phí cho người đọc.

Dung lượng của file ảnh khi không được chú ý sẽ dễ làm tăng nhanh tổng lưu lượng của website gây cho chủ sở hữu website phải tăng chi phí thuê host website (một cách không xứng đáng).