Nhảy tới nội dung

Cấu hình SEO cho toàn bộ website

Khu vực này cho phép bạn khai báo thông tin chung liên quan đến SEO của toàn bộ website.

Meta title

Tiêu đề của trang chủ, được hiển thị trên trình duyệt web của người dùng (ví dụ: OSD.VN | Online Service Development). Độ dài tối đa là 70 ký tự.

Meta description

Thông tin mô tả của trang chủ. Độ dài tối đa là 160 ký tự.

Meta keywords

Nhập thông tin Meta keywords dành cho trang chủ.

Ảnh đại diện chia sẻ mạng xã hội

Hiển thị cover khi chia sẻ mạng xã hội dành cho trang chủ và những trang không có ảnh đại diện. Kích thước ảnh chiều rộng x cao: 1200px x 630px.

XML Sitemap

Đường dẫn của file sitemap.xml, dùng để submit lên tài khoản Google Search Console.

Google Search Console

Nhập mã của Google Search Console yêu cầu bạn nhập thông qua hình thức xác thực bằng thẻ meta.

Giá trị robots mặc định

Thông tin này sẽ dùng để khai báo thẻ meta robots cho website. :::cause Ví dụ: bạn muốn Google KHÔNG index website của bạn thì có thể điền vào giá trị như sau: noindex, nofollow :::

Nhấn chọn Lưu để hoàn tất.