Nhảy tới nội dung

Hướng dẫn điền thông tin SEO tại trang chi tiết

Toàn bộ các trang của Pisale đều có thể khai báo được thông tin SEO theo quy chuẩn nhất quán. Cách khai báo chi tiết như sau:

Meta title

Trường Meta title không khác tiêu đề của trang tương ứng thì hệ thống sẽ tự động nhận biết để lấy trường tiêu đề và đưa vào Meta title. Độ dài của Meta title không quá 70 ký tự.

Meta description

Độ dài trường này không quá 160 ký tự. Khi bạn bỏ trống trường này hệ thống sẽ tự động trích xuất thông tin của trường Sa-pô hoặc mô tả ngắn.

Meta keywords

Meta keywords còn có tác dụng với các máy tìm kiếm như Cốc Cốc, Yahoo, Bing,... Khi bạn chỉ làm SEO trên Google thì có thể để trống trường này.

Slug (URL thân thiện)

cẩn thận

Giá trị này tự động được sinh ra dựa trên tiêu đề của trang tương ứng. Khi bạn có nhu cầu sửa slug thì cần lưu ý các điểm sau:

  • Không nên chứa kí tự đặc biệt trừ dấu (-)
  • Không dùng khoảng trống trong slug
  • Không trùng với những slug khác đã có trên toàn bộ website