Nhảy tới nội dung

3 tài liệu đã gắn thẻ với "seo"

Xem tất cả Thẻ

Cấu hình SEO

Khu vực này cho phép bạn khai báo thông tin chung liên quan đến SEO của toàn bộ website.

Khai báo SEO cho từng trang

Toàn bộ các trang của Pisale đều có thể khai báo được thông tin SEO theo quy chuẩn nhất quán. Cách khai báo chi tiết như sau:

Quản lý tin bài

Chuyển hướng URL là phương pháp chuyển hướng nhằm thông báo rằng các URL hoặc các trang web đã được chuyển hướng vĩnh viễn sang một URL hoặc một trang web khác. Điều này có nghĩa là tất cả các giá trị của trang web hoặc URL gốc như hình ảnh, nội dung… sẽ được chuyển hết sang URL mới.