Nhảy tới nội dung

Chuyên mục tin bài

  • Chuyên mục tin bài: cho phép tạo nhiều nhóm những chuyên mục cùng loại với nhau tùy theo mục đích.
  • Một chuyên mục tin bài có liên kết mật thiết chặt chẽ với các tin bài cùng loại.
  • Hướng dẫn sử dụng tính năng trình soạn thảo: xem thêm tại đây
  • Hướng dẫn sử dụng trình quản lý file: xem thêm tại đây

Thêm chuyên mục tin bài

Để thêm một nhóm chuyên mục tin bài, bạn cần:

Nhấn chọn Nội dung -> Nhóm và dịch vụ -> Chuyên mục tin. Nhấn chọn nút (+) để thêm mới 1 mục.

Những thông tin cụ thể cần điền như sau:

Chú ý: Bạn bắt buộc phải nhập tên nhóm tin bài trước khi có thể lưu lại thông tin.

Tên chuyên mục

Mỗi nhóm chuyên mục tin được tạo sẽ có 1 đường dẫn địa chỉ website, tại URL đó sẽ hiển thị những tin bài mà bạn đã thêm vào

Mô tả

Nhập nội dung mô tả chuyên mục tin bài

Ảnh đại diện:

Để upload được ảnh, bạn cần chọn Chọn ảnh đại diện, sau đó chọn thư mục ảnh tương ứng để upload ảnh lên trình quản lý file.

Cấp danh mục cha

Chọn danh mục cấp cha cho danh mục này nếu danh mục này không có danh mục cha thì sẽ là danh mục lớn nhất. Bạn nhập tên nhóm chuyên mục tin, hệ thống gợi ý tên danh mục để bạn lựa chọn

Hiển thị ngày đăng tin

Tích vào trường thông tin này, khi xem ngoài website hệ thống sẽ lấy thông tin ngày đăng tin bài hiển thị dưới tiêu đề tin bài

Hiện tác giả

Tích vào trường thông tin này, khi xem ngoài website hệ thống sẽ lấy thông tin tác giả đăng tin bài đó và được hiển thị dưới tiêu đề tin bài

Hiện lượt xem

Tích vào trường thông tin này, khi xem ngoài website hệ thống sẽ tất cả lượt xem của tin bài và được hiển thị dưới tiêu đề tin bài

Hiển thị chapeau

Tích vào trường thông tin này, khi xem ngoài website hệ thống sẽ lấy thông tin mô tả ngắn (sapo) của tin bài và được hiển thị dưới tiêu đề tin bài

Kích thước ảnh

Có 5 loại kích thước có sẵn để lựa chọn

Tỷ lệ

Có 4 loại kích thước có sẵn để lựa chọn

  • Mẫu trình bày: tại đây có 5 kiểu trình bày cho bạn lựa chọn
  • Mặc định: hiển thị theo hàng dọc
  • Tạp chí: hiển thị 3 bài trên 1 hàng ngang
  • Khối: hiển thị giống tạp chí và các bài được nổi bật theo khối
  • Thư viện video:

Trạng thái

Xem thêm tại đây

Thứ tự

Xem thêm tại đây

Chỉnh sửa SEO để tối ưu trên các công cụ tìm kiếm bao gồm Meta title, Meta keyword, Meta Description. Meta title

Xem thêm tại đây

Nhấn chọn nút (v) để lưu lại 1 mục.

Xóa nhóm chuyên mục tin bài

Chọn Xóa từ danh sách checkbox bên trái hoặc nhấn chọn nút Xóa chuyên mục trong mỗi chuyên mục tin bài chi tiết.

Xem thêm tại đây

Sửa nhóm chuyên mục tin bài

Nhấp chọn trực tiếp vào nhóm chuyên mục tin bài cần sửa hoặc nhấn vào icon bút chì.

Sau khi thay đổi các thông tin nội dung của bài viết cần chọn nút v để cập nhật những thay đổi.