Nhảy tới nội dung

Thiết lập hệ thống

Khu vực cấu hình các tham số chung liên quan đến website và doanh nghiệp của bạn. Những thông tin cần điền như sau:

Thông tin chung

Tên website

Nhập tên thường gọi của website. Được hiển thị tại các trang trên website (ví dụ: OSD.VN)

Chủ sở hữu

Nhập tên cá nhân/ công ty chủ sở hữu website, trường này sẽ hiển thị cuối trang website như hình đính kèm bên dưới (ví dụ: Công ty TNHH OSD.VN)

thiet-lap-chung.jpg

Khẩu hiệu

Là một câu văn ngắn chứa đựng thông điệp mô tả tính chất của một thương hiệu. Thường diễn tả một lời hứa, giá trị cốt lõi, hướng phát triển sản phẩm của công ty hay chính là "khẩu hiệu tiếp thị" của các doanh nghiệp.

Địa chỉ Thông tin này thường xuất hiện tại chân trang, trang thông tin liên hệ.

E-mail

Địa chỉ email dùng để nhận thông tin giao tiếp với người sử dụng (bao gồm form liên hệ, các form khác trên website). Khi có nhiều email, cần ngăn cách bằng dấu chấm phẩy. Ví dụ: [email protected]; [email protected].

Điện thoại

Sẽ hiển thị tại chân trang và trang liên hệ.

Hotline bán hàng

Hiển thị số hotline bán hàng của công ty/văn phòng trên trang liên hệ của website, nhằm người dùng có thể liên hệ với công ty/văn phòng để được tư vấn và sử dụng dịch vụ.

Hotline hỗ trợ

Hiển thị số hotline hỗ trợ của công ty/văn phòng trên trang liên hệ của website, nhằm người dùng có thể liên hệ với công ty/văn phòng để được tư vấn và sử dụng dịch vụ.

Địa phương

Ngôn ngữ chính

Khi chọn là English, website sẽ hiển thị toàn bộ nội dung người dùng nhìn thấy là ngôn ngữ tiếng Anh

Khi chọn là Tiếng Việt, website sẽ hiển thị toàn bộ nội dung người dùng nhìn thấy là ngôn ngữ tiếng Việt Ngôn ngữ quản trị

Khi chọn là English, tại trang admin sẽ hiển thị toàn bộ giao diện quản trị viên nhìn thấy là ngôn ngữ tiếng Anh

Khi chọn là Tiếng Việt, website sẽ hiển thị toàn bộ giao diện và nội dung quản trị viên nhìn thấy là ngôn ngữ tiếng Việt

Bảo mật hệ thống

Chế độ bảo trì Khi chọn là Bật hệ thống hiển thị 1 thông báo website ở chế độ bảo trì, không xem được các thông tin đang có trên website. Người dùng quản trị sau đăng nhập, vẫn thấy website hoạt động như bình thường.

Nhấn chọn Lưu để hoàn tất.