Nhảy tới nội dung

Tin bài

  • Hướng dẫn sử dụng tính năng trình soạn thảo: xem thêm tại đây
  • Hướng dẫn sử dụng trình quản lý file: xem thêm tại đây

Thêm tin bài mới

Để thêm một tin bài, bạn cần:

Nhấn chọn Nội dung -> Tin bài. Nhấn chọn nút (+) để thêm mới 1 mục.

Những thông tin cụ thể cần điền như sau:

Tiêu đề

Tiêu đề là phần độc giả nhìn thấy và đọc được đầu tiên. Là một phần quan trọng hàng đầu của bài viết.

Mô tả ngắn (Chapeau)

Nhập mô tả ngắn cho tin bài. Độ dài khoảng 160-320 ký tự.

Nội dung

Trình bày thông tin có mục đích hướng tới độc giả.

Câu hỏi thường gặp

Xem thêm tại đây

Ảnh đại diện

Nhấp chọn ảnh đại diện để lựa chọn tập tin hình ảnh tin bài và tải lên.

Chuyên mục

Bạn có thể thêm tin bài vào nhiều chuyên mục tin khác nhau. Nhấn chọn trường “Chuyên mục” và lựa chọn chuyên mục tin bạn muốn thêm tin bài đó. Hạn chế thêm tin bài vào nhiều nhóm chuyên mục tin có cùng cấp.

Tag

Nhập từ khóa cho tin bài và ngăn cách nhau bằng dấu phẩy

Mục lục tự động

Xem thêm tại đây

Nổi bật

Tích chọn nếu muốn hiển thị trên trang chủ website khi cấu hình mô đun trình bày tin bài với sắp xếp theo nhãn Nổi bật

Xem thêm tại đây

Ngày hiển thị

Lựa chọn ngày hiển thị cho tin bài

Trạng thái

Xem thêm tại đây

Thứ tự

Xem thêm tại đây

Số bầu chọn/Tổng điểm

Điền từ 1 đến 5

Kết quả

Kết quả hiển thị tự động theo theo công thức Tổng điểm/Số bầu chọn. Sao cho kết quả bằng 5 là đẹp.

Tin bài liên quan

Bạn cần gõ tên bài cụ thể hoặc gõ số 0 hệ thống sẽ lọc list danh sách cho bạn lựa chọn bài phù hợp. Được hiển thị phía đầu nội dung bài tin, trình bày dạng bullet

Chỉnh sửa SEO để tối ưu trên các công cụ tìm kiếm bao gồm Meta title, Meta keyword, Meta Description.

Xem thêm tại đây

Mã nhúng

Đối với dịch vụ của những bên thứ 3, bạn cần dán mã nhúng tại đây nếu muốn hiển thị mã nhúng cho bài viết này.

Nhấn chọn nút (v) để lưu lại 1 mục.

Xóa một tin bài

Để xóa một bài tin, tích vào bài tin đó và chọn Xóa từ danh sách checkbox bên trái hoặc click nhấn chọn nút Xóa bài trong mỗi bài thông tin chi tiết.

Xem thêm tại đây

Sửa một tin bài

Nhấn chọn trực tiếp tại tin bài muốn sửa, sau khi thay đổi các thông tin nội dung của bài viết cần chọn nút v để hoàn tất.