Nhảy tới nội dung

Nhóm dịch vụ

  • Nhóm dịch vụ: cho phép tạo nhiều nhóm những dịch vụ cùng loại với nhau tùy theo mục đích.
  • Một nhóm dịch vụ có liên kết mật thiết chặt chẽ với các dịch vụ cùng loại.

Thêm một nhóm dịch vụ

Để thêm một nhóm dịch vụ, bạn cần:

Nhấn chọn Nội dung -> Nhóm và danh mục -> Nhóm dịch vụ. Nhấn chọn nút (+) để thêm mới 1 mục.

Những thông tin cụ thể cần điền như sau:

Chú ý: Bạn bắt buộc phải nhập tên cho nhóm dịch vụ.

Tên nhóm dịch vụ

Mỗi nhóm dịch vụ được tạo sẽ có 1 đường dẫn địa chỉ website, tại địa chỉ URL đó sẽ hiển thị những bài dịch vụ mà bạn đã thêm vào.

Mô tả phía trên

Nhập mô tả cho nhóm dịch vụ. Được hiển thị phía trên danh sách các bài dịch vụ.

Mô tả phía dưới

Nhập mô tả cho nhóm dịch vụ. Được hiển thị phía dưới danh sách các bài dịch vụ.

Ảnh đại diện

Để upload được ảnh, bạn cần nhấp chuột tại Chọn ảnh đại diện, sau đó chọn thư mục ảnh tương ứng để upload ảnh lên trình quản lý file.

Cấp danh mục cha

Chọn danh mục cấp cha cho danh mục này nếu danh mục này không có danh mục cha thì sẽ là danh mục lớn nhất. Bạn nhập tên danh mục dịch vụ, hệ thống gợi ý tên danh mục để bạn lựa chọn.

Hiện ngày đăng tin

Lựa chọn hiển thị ngày đăng tin cho nhóm dịch vụ

Thứ tự

Xem thêm tại đây

Trạng thái

Xem thêm tại đây

Chỉnh sửa SEO để tối ưu trên các công cụ tìm kiếm bao gồm Meta title, Meta keyword, Meta Description

Xem thêm tại đây

Nhấn chọn nút (v) để lưu lại 1 mục.

Xóa nhóm dịch vụ

Để xóa một nhóm dịch vụ, tích vào nhóm dịch vụ đó và chọn Xóa từ danh sách checkbox bên trái.

Xem thêm tại đây

Sửa nhóm dịch vụ

Nhấn chọn nhóm dịch vụ muốn sửa, bạn cần nhập nội dung cần thay thế sau đó chọn nút v để hoàn tất.